Social Icons

CAP DE NOSALTRES ÉS MÉS IMPORTANT QUE LA RESTA DE NOSALTRES.EL TOCAOUS DE SUECA

jueves, 17 de enero de 2013

PASSEN PER CAIXA.......

- Aprovar per a cada cada grup polític la l'assignació econòmica corresponent, segons la relació adjunt, I ordenar el seu pagament.
-Grup Municipal del BLOC-Coalició Compromís, li correspon una quantitat de 901,50 euros, dels que 150 euros amb 25 cèntims corresponen al Grup Municipal i 751 euros amb 25 cèntims per 5 Regidors
-Grup Municipal Independent de Sueca, Perelló I Mareny, li correspon una quantitat de 450,75 euros , dels que 150 euros amb 25 cèntims corresponen al Grup Municipal i 300 euros amb 50 cèntims per 2 Regidors.
-Grup Municipal P. P , li correspon una quantitat de1.652,75 euros, del que 150 euros amb 25 cèntims corresponen al Grup Municipal i 1502 euros amb 50
céntims per 10 regidors.
-Grup Municipal P.S.O.E., li correspon una quantitat de 751,25 euros, dels que 150 euros amb 25 céntims corresponen al Grup Municipal i 601 euros per 4
regidors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracies per el teu comentar!!!