Social Icons

CAP DE NOSALTRES ÉS MÉS IMPORTANT QUE LA RESTA DE NOSALTRES.EL TOCAOUS DE SUECA

martes, 26 de marzo de 2013

LA PISCINA COBERTA.

Si amics es trenca el humificaor de la piscina i clar diuen que no tenen diners per apanyar-lo i pasen dos anys que ocurrix pues que es fa tot una merda techo incluit, rovellat,trencat,...,que pasa que dalt del techo ni han plaques solars d´una empresa la cual en el contract diuen que si es lleven  l´ajuntament te que pasar per caixa,alguns diuen la friolera cantitat de 500.000 eurets, atres diuen que aixo seria si es tocaren sense permis, atres diuen que la broma son menys diners pero en alguns  detalls entre empresa , ayto i algu mes que que ni haura per ahi , bueno seguirem investigant.

2 comentarios:

Gracies per el teu comentar!!!